Commissie van Toezicht

De CvT bestaat uit de Continuïteitscommissie en de Kascommissie. De Continuïteitscommissie (Coco) houdt namens de leden toezicht op het functioneren van het bestuur en de club op non-financieel gebied. De commissie begeleidt en helpt het bestuur waar nodig. Zij controleren onder andere beleidsstukken en geven advies op de ALV. De Coco doet dit voor zowel het bestuur van DHC als het bestuur van DST.

Deze commissie bestaat uit leden die kennis hebben van allerlei zaken. Zowel binnen als buiten DHC.

CoCo

Naam Functie
Mechteld Hoeksma Voorzitter
Thomas van Geest Algemeen lid
Sjoerd Brüggenwirth Algemeen lid
Emma Sombroek Algemeen lid
Max de Blok Algemeen lid
Robin uit dames 2 Algemeen lid
Arthur Hofma Algemeen lid

KasCo

De Kascommissie (KasCo) houdt namens de leden toezicht op de financiën van DHC en namens de CvT op de financiën van DST. Verder geeft de commissie advies over boekhoudzaken, begrotingen en grote uitgaven. De commissie bestaat uit leden of niet-leden  met financiële ervaring.

Naam Functie
Max de Bloque Voorzitter
Saskia Kunkeler Algemeen lid
Jiska Chang Algemeen lid
Sterre Triesteheuvel Algemeen lid