Vertrouwenscontactpersonen

Nederlands

DHC Drienerlo heeft twee vertrouwenscontactpersonen (VCP’s), die dienen als aanspreekpunt voor als jij je niet veilig voelt of iets kwijt moet, of wanneer ongewenst gedrag zich voordoet. Dit zijn Aniek Steggink en Jort Verbakel. Zij zijn onafhankelijk, maar wel beide oud lid van DHC en kennen daarmee wel de tradities en gebruiken van onze club. Ze zijn er als extra aanspreekpunt buiten het bestuur, en voor hulp van iemand onafhankelijk van de vereniging.
Voor contact met de VCP’s kan je de volgende mailadressen mailen:
Aniek: vcp1@dhcdrienerlo.nl
Jort: vcp2@dhcdrienerlo.nl

English

DHC Drienerlo has two confidential contact persons (VCPs), who serve as your point of contact if you do not feel safe or need to say something, or when undesirable behaviour occurs. These are Aniek Steggink and Jort Verbakel. They are independent, but both are former members of DHC and therefore know the traditions and customs of our club. They are there as an extra point of contact outside the board, and for help from someone independent of the club.
If you want to discuss anything, you can e-mail the VCPs at the following e-mail addresses:
Aniek: vcp1@dhcdrienerlo.nl
Jort: vcp2@dhcdrienerlo.nl