AcquisitieCommissie

De Acquisitiecommissie (AcCie) is met het idee opgericht om de extern van het bestuur te helpen met het vinden van sponsoren. Dit was een geweldig idee. Helaas, verloor de commissie zijn glans en viel hij langzaam uit elkaar. Dit jaar is er weer nieuw leven in de commissie geblazen met een nieuw idee, namelijk bedrijfshockey. Bedrijfshockey is een regionaal of lokaal georganiseerde hockey competitie tussen teams van bedrijven, non-profit organisaties, diensten, studentengroepen, research groepen en beroepsgroepen. Bedrijfshockey biedt de mogelijkheid om op sportieve wijze de naam van uw bedrijf uit te dragen. Daarnaast is het de ideale manier om informele contacten te leggen met andere bedrijven of organisaties.

Naam Functie
Duncan Lieferink Voorzitter
Bas de Ruijter Secretaris
Thomas van Geest Penningmeester
Danique Damen Vice-voorzitter
Arthur Hofma Algemeen lid
David Kuiper Algemeen lid